Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην κατάψυξη ωαρίων, χρησιμοποιείται η τεχνική της ταχείας κρυοσυντήρησης. Αφορά κυρίως άντρες που θέλουν να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους πριν από μια θεραπεία ενάντια του καρκίνου ή σε περιπτώσεις που ο άντρας βρίσκεται μακριά από τη σύντροφό του. Επιπλέον, προτείνετε σε άντρες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην παραγωγή δείγματος σε προγραμματισμένο χρόνο πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση.
Η κατάψυξη σπέρματος είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Χρειάζεται να προηγηθούν κάποιες εξετάσεις αίματος και στη συνέχεια μια αποχή 2-5 ημερών πριν δοθεί το δείγμα. Στη συνέχεια το δείγμα καταψύχεται και γίνεται απόψυξη όποτε το αποφασίσει ο δότης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ποσοστό επιβίωσης των σπερματοζωαρίων είναι αρκετά υψηλό μετά την απόψυξη.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.