Ο Dr. Μαρινάκης και οι συνεργάτες του έχουν ως στόχο τη σωστή διερεύνηση και διάγνωση αιτιών υπογονιμότητας και την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών φιλικές προς τη μέλλουσα μητέρα.

Οι συνεργάτες του Dr. Μαρινάκη αποτελούνται από διακεκριμένους ιατρούς συγγενών ειδικοτήτων (ενδοκρινολόγο αναπαραγωγής, ανδρολόγο - ουρολόγο, αιματολόγο, κτλ) και από διαπιστευμένα διαγνωστικά εργαστήρια (εξειδικευμένο εργαστήριο Μικροβιολογίας & ειδικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας).

Ο Dr. Μαρινάκης συνεργάζεται με την πλέον σύγχρονη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης ΑΚΕΣΩ EMBRYO ART πλαισιωμένη από μια διακεκριμένη ομάδα εμβρυολόγων με εργαστηριακό εξοπλισμό διεθνών προδιαγραφών.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.