Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση PGD (Pre – implantation Genetic Diagnosis)

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση PGD είναι μια τεχνική με την οποία τα έμβρυα αξιολογούνται για γενετικές ασθένειες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος από το έμβρυο (ενός ή περισσότερων κυττάτων) πριν αυτό μεταφερθεί στην ενδομητρική κοιλότητα. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των κυττάρων για οποιαδήποτε γενετική ασθένεια υπάρχει στην οικογένεια. Η PGD μπορεί να ανιχνεύσει μονο – γονιδιακές ασθένειες (κληρονομικές ασθένεις που οφείλονται από ένα μόνο «ελαττωματικό» γόνιδιο) και χρωμοσωμικές μετατοπίσεις. Τα έμβρυα που δεν έχουν επηρεαστεί μπορούν να επιλεχθούν και στη συνέχεια για να γίνει η εμφύτευση τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα  με τη Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση PGD;

Μειώνει την πιθανότητα κληρονομικών ασθενειών.

Η PGD μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποια έμβρυα φέρουν κληρονομικές ασθένειες ώστε να μην διαλεχτούν για εμφύτευση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του συνδρόμου Down.

Το σύνδρομο αυτό οφείλεται σε περίσσεια χρωμοσωμάτων. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να βρεθεί με τη προεμφυτευτική γενετική διάγνωση PGD ακόμη και στις πιο ασυνήθιστες μορφές του.

Σε ποιους απευθύνεται η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση PGD;

Χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα/ ζευγάρια που γνωρίζουν ότι φέρουν ή πάσχουν από κάποια γενετική ασθένεια. Υπάρχουν πάνω από 4.000 καταστάσεις που οφείλονται σε μονο-γονιδιακές μεταλλάξεις και μπορούν να αναγνωρισθούν με την PGD. Μερικές από τις πιο γνωστές ασθένειες είναι η νόσος του Χάντινγκτον, η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες για τη προεμφυτευτική γενετική διάγνωση PGD. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνείστε μαζί μας . Ο Dr Μαρινάκης θα σας εξηγήσει αναλυτικά τη διαδικασία. Παράλληλα θα ελέγξει όλο το ιστορικό σας για να βεβαιωθεί ότι όντως χρήζετε να μπείτε σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη διαδικασία της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης PGD

Ο Dr Μαρινάκης και η ομάδα του αποτελούν κορυφαία επιλογή για πολλούς λόγους.
Σεβόμενοι απόλυτα τη γυναικεία φύση και το θαύμα της ζωής γίνεται προσπάθεια να βοηθήσουμε γυναίκες που έχουν δυσκολευτεί πολύ ή ακόμη έχουν αποκλείσει την πιθανότητα απόκτησης ενός παιδιού λόγω πολλών αποτυχιών.

 

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT