Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος PGS
( Pre – implantation Genetic Screening )

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος PGS είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε τα έμβρυα για τυχόν γενετικές ανωμαλίες. Περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος από το έμβρυο (ενός ή περισσότερων κυττάρων) πριν αυτό μεταφερθεί στην ενδομητρική κοιλότητα. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος του δείγματος αυτού αναφορικά με το γενετικό του υλικό. Με τον τρόπο αυτό, επιλέγονται τα περισσότερο βιώσιμα (καλύτερης ποιότητας) έμβρυα για μεταφορά στην μήτρα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του PGS;

Υψηλό ποσοστό επιτυχίας σε κάθε κύκλο.

Σύμφωνα με μελέτες το ποσοστό επιτυχίας στις εξωσωματικές που έχει δοθεί προτεραιότητα στην εμφύτευση εμβρύων με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων είναι υψηλότερο. Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι η πιθανότητα μιας επιτυχημένης εμφύτευσης μετά από προεμφυτευτικό έλεγχο ήταν αυξημένη περισσότερο από 60%.

Ακρίβεια στην αξιολόγηση των εμβρύων.

Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς μελέτες αλλά φαίνεται το ποσοστό των αποτελεσμάτων με αληθή αποτελέσματα να ξεπερνά το 95%.

Μειώνει το ρίσκο αποβολής.

Η φύση έχει δημιουργήσει την γυναικεία μήτρα με τρόπο τέτοιον ώστε να είναι λιγότερο δεκτική σε έμβρυα με ανωμαλίες. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγοντας έμβρυα με φυσιολογικό γενετικό υλικό είναι πιο πιθανό η μήτρα να τα κρατήσει με αποτέλεσμα να πετύχουμε την εμφύτευση και μια φυσιολογική εγκυμοσύνη.

Τα ανώμαλα έμβρυα συνήθως δεν εμφυτεύονται στη μήτρα. Σε περίπτωση εμφύτευσης τους καταλήγουν  σε βιοχημική εγκυμοσύνη ή αποβολή.

Μπορεί ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος PGS να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του συνδρόμου Down;

Το σύνδρομο αυτό οφείλεται σε περίσσεια χρωμοσωμάτων. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να βρεθεί μέσω του PGS ακόμη και στις πιο ασυνήθιστες μορφές του.

Σε ποιους απευθύνεται ;

Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε άτομο/ ζευγάρι που έχει επιλέξει τη μέθοδο της εξωσωματικής. Εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο είναι:

  • Ασθενείς με ιστορικό πολλών αποβολών ή και βιοχημικών εγκυμοσυνών
  • Ιστορικό αποτυχημένων εμφυτεύσεων σε IVF  με φαινομενικά καλά έμβρυα
  • Γυναίκες με αυξημένη αναπαραγωγική ηλικία

Πως γίνεται η διαδικασία;

Η λήψη δείγματος από τα έμβρυα γίνεται την πέμπτη ημέρα της ζωής του εμβρύου στο στάδιο της βλαστοκύστης με ειδικό μικροσκόπιο. Συλλεγονται κύτταρα απο κάθε εμβρυο στα οποία γίνεται εξέταση καρυοτύπου ( αριθμός και μορφολογία χρωμοσωμάτων). Το αποτέλεσμα διακρίνει τα φυσιολογικά έμβρυα τα οποία μεταφέρονται με τη διαδικασία της εμβρυομεταφοράς.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία προεμφυτευτικού γενετικού PGS. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνείστε μαζί μας . Ο Dr Μαρινάκης θα σας εξηγήσει αναλυτικά τη διαδικασία. Παράλληλα θα ελέγξει όλο το ιστορικό σας για να βεβαιωθεί ότι όντως χρήζετε να μπείτε σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη διαδικασία του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου PGS.

Ο Dr Μαρινάκης και η ομάδα του αποτελούν κορυφαία επιλογή για πολλούς λόγους.
Σεβόμενοι απόλυτα τη γυναικεία φύση και το θαύμα της ζωής γίνεται προσπάθεια να βοηθήσουμε γυναίκες που έχουν δυσκολευτεί πολύ ή ακόμη έχουν αποκλείσει την πιθανότητα απόκτησης ενός παιδιού λόγω πολλών αποτυχιών.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT