Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
[Pre - implantation Genetic Diagnosis (PGD)]

Η προεμφυτευτική διάγνωση είναι μια τεχνική με την οποία τα έμβρυα αξιολογούνται για γενετικές ασθένειες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος από το έμβρυο (ενός ή περισσότερων κυττάτων) πριν αυτό μεταφερθεί στην ενδομητρική κοιλότητα. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των κυττάρων για οποιαδήποτε γενετική ασθένεια υπάρχει στην οικογένεια. Η PGD μπορεί να ανιχνεύσει μονο - γονιδιακές ασθένειες (κληρονομικές ασθένεις που οφείλονται από ένα μόνο «ελαττωματικό» γόνιδιο) και χρωμοσωμικές μετατοπίσεις. Τα έμβρυα που δεν έχουν επηρεαστεί μπορούν να επιλεχθούν και στη συνέχεια για να γίνει η εμφύτευση τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της PGD;

Μειώνει την πιθανότητα κληρονομικών ασθενειών.

Η PGD μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποια έμβρυα φέρουν κληρονομικές ασθένειες ώστε να μην διαλεχτούν για εμφύτευση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του συνδρόμου Down.

Το σύνδρομο αυτό οφείλεται σε περίσσεια χρωμοσωμάτων. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να βρεθεί μέσω του PGD ακόμη και στις πιο ασυνήθιστες μορφές του.

Σε ποιους απευθύνεται η PGD;

Χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα/ ζευγάρια που γνωρίζουν ότι φέρουν ή πάσχουν από κάποια γενετική ασθένεια. Υπάρχουν πάνω από 4.000 καταστάσεις που οφείλονται σε μονο-γονιδιακές μεταλλάξεις και μπορούν να αναγνωρισθούν με την PGD. Μερικές από τις πιο γνωστές ασθένειες είναι η νόσος του Χάντινγκτον, η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT