Πρέπει να βγαίνουν τα ινομυώματα πριν από μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Πρωταρχικό ρόλο για το πότε γίνεται αφαίρεση των ινομυωμάτων της μήτρας πριν από την εξωσωματική γονιμοποίηση έχει :

 

• Η θέση τους στη μήτρα

Η θέση των ινομυωμάτων παιζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όσο πιο κοντά στο εσωτερικό της μήτρας βρίσκονται τόσο περισσότερο αρνητικό ρόλο παίζουν στην επίτευξη εγκυμοσύνης . Όποτε σίγουρα τα ινομυώματα που βρίσκονται στην κοιλότητα της μήτρας   (ενδομήτριο) θα πρέπει να αφαιρούνται (υποβλενογόνια ινομυώματα) πριν από μια εξωσωματική γονιμοποίηση . Αυτά που βρίσκονται στο μεσαίο στρώμα της μήτρας ( ενδοτοιχωματικά ινομυώματα ) θα πρέπει να βγαίνουν αν προβάλουν στο εσωτερικό της μήτρας ή αν έχουν ένα μεγάλο μέγεθος     (μεγαλύτερο των 5 εκατοστών ) . Τα ινομυώματα που βρίσκονται στο εξωτερικό περίβλημα της μήτρας (υπορογόνια ινομυώματα) δεν δημιουργούν προβλήματα. Δεν χρειάζονται αφαίρεση εκτός αν είναι σε αρκετά μεγάλο μέγεθος .

• Το μέγεθος τους

Το μέγεθος παίζει σημαντικό ρόλο . Όσο πιο μεγάλα τόσο πιο αρνητικός είναι ο ρόλος τους . Βέβαια θα πρέπει να αξιολογηθεί και ο συνολικός αριθμός των ινομυωμάτων και να εκτιμηθεί πως συνολικά όλα μαζί διαταράσσουν τη φυσιολογική αρχιτεκτονική της μήτρας.

• Το ιστορικό υπογονιμότητας

Στις περιπτώσεις που το ιστορικό υπογονιμότητας έχει διάρκεια πολλών ετών χωρίς να υπάρχει σημαντική αιτία υπογονιμότας θα πρέπει να συνηγορεί προς την αφαίρεση των ινομυωμάτων.

• Η ηλικία της γυναίκας

Το χειρουργείο αφαίρεσης ινομυωμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται σε γυναίκες αυξημένης αναπαραγωγικής ηλικίας ή σε περιπτώσεις χαμηλής ωοθηκικής επάρκειας. Συνίσταται μόνο αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η παρουσία των ινομυωμάτων θα λειτουργήσει ανασταλτικά ή αν οι γυναίκες αυτές προβούν σε εξωσωματική με πρόγραμμμα δώρισης ωαρίων.
Οι γυναίκες αυτές λόγω χαμηλής ωοθηκικής λειτουργίας δεν έχουν το περιθώριο χρόνου που χρειάζεται η μήτρα για την επούλωση μετά την αφαίρεση των ινομυωμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά πως γίνεται η αφαίρεση των ινομυωμάτων της μήτρας ανάλογα με τη θέση τους.

Όταν τα ινομυώματα βρίσκονται στο πιο εσωτερικό στρώμα της μήτρας (ενδομήτριο) η αφαίρεση τους πρέπει να γίνεται μόνο υστεροσκοπικά. (υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή)

Όταν τα ινομυώματα βρίσκονται στο πιο εξωτερικό στρώμα της μήτρας (υπορογόνια) ή στο μυομήτριο-μεσαίο στρώμα (ενδοτοιχωματικά) η αφαίρεση τους συνίσταται να γίνεται λαπαροσκοπικά.  (λαπαροσκοπική αφαίρεση)

Τι πρέπει να κάνω ;

Μιλήστε με τον ειδικό ενδοσκοπικό χειρουργό γυναικολόγο Dr. Μαρινάκη. Θα πρέπει να εξεταστείτε, από τον γιατρό και να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένδειξη για το χειρουργείο.

Ξεκινήστε με μια στοχευμένη διερεύνηση  για τα αίτια της υπογονιμότητας. Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην σωστή διερεύνηση και στην εύρεση της αιτίας της υπογονιμότητας. Αν είστε έτοιμη να προχωρήσετε σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς να γνωρίζετε την αιτία, τότε είστε στο λάθος μέρος. Μάθετε από τον ειδικό γυναικολόγο για τους τρόπους αντιμετώπισης υπογονιμότητας με ένα εξατομικευμένο τρόπο αντιμετώπισης.

Ο γυναικολόγος Dr. Μαρινάκης διετέλεσε Λέκτορας στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘OVARIAN AGEING AND FERTILITY’ του  IMPERIAL COLLEGE, LONDON. Kατέχει διεθνούς βαρύτητας επιστημονικές  δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πιστοποιημένη εξειδίκευση στην ανώτατη Λαπαροσκοπική Χειρουργική απο το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (RCOG)

Στόχος μας είναι να διορθώσουμε τα αίτια της υπογονιμότητας ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν είναι δυνατόν με φυσική σύλληψη και μόνο σε περιπτώσεις που αυτό δεν καθίσταται εφικτό,  με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT