Τι είναι η ανεξήγητη υπογονιμότητα;

Όσα ζευγάρια προσπαθούν να τεκνοποιήσουν για ένα έτος χωρίς επιτυχία και η διερεύνηση δεν έχει δείξει ποια είναι η αιτία υπογονιμότητας ανήκουν στην κατηγορία των ζευγαριών με ανεξήγητη υπογονιμότητα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το 15-30% των ζευγαριών παρουσιάζουν ανεξήγητη υπογονιμότητα. Η διερεύνηση και θεραπεία στην ανεξήγητη υπογονιμότητα χρήζει ιδιαίτερων χειρισμών.

Υπάρχει όντως ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ανεξήγητης υπογονιμότητας;

Τα ποσοστά ανεξήγητης υπογονιμότητας είναι αρκετά υψηλά και γενικότερα βλέπουμε διαφοροποιήσεις στην αναφερόμενη βιβλιογραφία. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο η διερεύνηση υπογονιμότητας υπολείπεται τόσο τα ποσοστά ανεβαίνουν.

Τι πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι που έχει διαγνωσθεί με ανεξήγητη υπογονιμότητα;

Θα πρέπει πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να είναι βέβαιο ότι ο έλεγχος υπογονιμότητας είναι ολοκληρωμένος και έχει γίνει με ακρίβεια!

Τι μπορεί να έχει ξεφύγει στη διερεύνηση;

Κάποιοι απο τους παράγοντες που θα πρέπει να διερευνούνται είναι:

Βέβαια η διερεύνηση θα πρέπει να εξατομικεύεται.

Ποια θεραπεία προτείνεται στην ανεξήγητη υπογονιμότητα;

Η διερεύνηση και η διόρθωση παραγόντων υπογονιμότητας οι οποίοι δεν είχαν διερευνηθεί στο παρελθόν είναι το κλειδί της επιτυχίας!
Πολλές φορές αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί σύλληψη με φυσικό τρόπο.
Αν χρειάζεται το ζευγάρι να προχωρήσει σε υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή αυτή ανάλογα την περίπτωση μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Η διόρθωση παραγόντων υπογονιμότητας αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας είτε με φυσική σύλληψη είτε με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Η άγνοια της αιτίας υπογονιμότητας είναι δυστυχώς απο μόνη της η πιο σημαντική αιτία αποτυχίας.

Έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολία στη σύλληψη και δεν έχουμε ακόμη μάθει την αιτία. Τι πρέπει να κάνουμε;

Πριν προχωρήσετε σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καλό θα ήταν να αποκλειστούν όλοι οι παράγοντες υπογονιμότητας ! Η γνώση της αιτίας είναι καταληκτική για να ακολουθήσετε τη σωστή θεραπεία και θα βρεθείτε πιο κοντά στην επίτευξη μιας εγκυμοσύνης .Επικοινωνήστε με την ομάδα του Δρ. Μαρινάκη και να προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχο και συμβουλευτική.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT