Δίνουμε τη δυνατότητα σε γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα να καταψύξουν το γενετικό τους υλικό (ωάρια) και να το χρησιμοποιήσουν όταν θελήσουν να τεκνοποιήσουν. Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί επανάσταση αφού πλέον κάθε γυναίκα έχει την ευκαιρία να επιλέξει το πότε θα αποκτήσει παιδί χωρίς η ηλικία να αποτελεί φραγμό.

Γιατί μια γυναίκα να κάνει κατάψυξη ωαρίων;

Για κοινωνικούς λόγους

Εάν για παράδειγμα δεν έχει βρει τον κατάλληλο σύντροφο ακόμη ή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την απόκτηση ενός παιδιού.

Αν προγραμματίζετε να κάνετε παιδιά μετά την ηλικία των 39 ετών.

Πτώση αναπαραγωγικής  δυνατότητας

Oλες οι γυναίκες μετά την ηλικία των 25 ετών και ανά διετία πρέπει να κάνουνε έλεγχο της αναπαραγωγικής τους δυνατότητας.

Σε περίπτωση που με τον έλεγχο αυτόν διαπιστώνεται πτώση της ωοθηκικής λειτουργίας συνίσταται άμεσα η γυναίκα να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων.

Για λόγους υγείας

Σε γυναίκες με διαγνωσμένο γυναικολογικό καρκίνο ή σε εκείνες που έχουν αυξημένο ρίσκο για πρόωρη εμμηνόπαυση.

Πως γίνεται η διαδικασία της κατάψυξης ωαρίων;

Η διαδικασία περιλαμβάνει κάποιες εξετάσεις και λήψη αγωγής για να γίνει η διέγερση των ωοθηκών. Όταν τα ωοθυλάκια φτάσουν στο επιθυμητό μέγεθος τότε γίνεται η λήψη τους (ωοληψία) και καταψύχονται.
Η προσέγγιση του Δρ. Μαρινάκη στην κατάψυξη ωαρίων συνάδει απόλυτα με τη νοοτροπία και των υπόλοιπων θεραπειών εξωσωματικής. Και στον τομέα της κατάψυξης ωαρίων, δίνονται οι μικρότερες δυνατές ποσότητες φαρμάκων κάτι το οποίο ακολουθεί πιστά και στην εξωσωματική φυσικού κύκλου αλλά και στην εξωσωματική ήπιων πρωτοκόλλων.
Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με λιγότερο κίνδυνο παρενεργειών, βραχύτερη θεραπεία και είναι πιο εύκολα προσαρμόσιμη στην καθημερινή ζωή.

Σε ποιά ηλικία συστήνεται η κατάψυξη ωαρίων;

Όσο πιο νεαρή είναι η ηλικία της γυναίκας που καταψύχει ωάρια τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μέθοδος. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους

  • Σε μικρή ηλικία τα ωάρια είναι καλύτερα οπότε το ποσοστό επιτυχίας σε μεταγενέστερη εξωσωματική γονιμοποίηση είναι αρκετά υψηλό.
  • Όσο πιο νεαρή είναι η γυναίκα τόσο πιο ικανοποιητικός είναι ο αριθμός ωαρίων που θα καταψυχθούν γιατί οι ωοθήκες παράγουν περισσότερα ωάρια.

Κάθε γυναίκα που κάνει ωοθυλακιορρηξία μπορεί να κάνει κατάψυξη ωαρίων. Φυσικά για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα είναι προτιμότερο μια γυναίκα να καταψύξει τα ωάριά της πριν την ηλικία των 35.

Είμαι άνω των 37 ετών, μπορώ να κάνω κατάψυξη ωαρίων;

Μια γυναίκα μετά την ηλικία των 37 ενδείκνυται να προχωρήσει σε κατάψυξη αν δε μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε φυσική σύλληψη.

Το ποσοστό επιτυχίας της κατάψυξης ωαρίων

Η τεχνική ταχείας κρυοσυντήρησης έχει βελτιώσει τα αποτελέσματα της κατάψυξης ωαρίων. Σήμερα τα αποτελέσματα είναι άριστα αφού τα καταψυγμένα ωάρια διατηρούν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά μετά τη διαδικασία της κατάψυξης και απόψυξης.
Σύμφωνα με μελέτες, τα παιδιά που προκύπτουν από κατάψυξη ωαρίων είναι το ίδιο υγιή με  εκείνα που γεννήθηκαν φυσιολογικά.
Επιπλέον, μια μεγάλη έρευνα στην Ισπανία έδειξε ότι το ποσοστό επιτυχίας όταν γίνεται χρήση κατεψυγμένων ωαρίων είναι σχεδόν ίδιο με εκείνο που προέκυψε από εξωσωματικές με φρέσκα ωάρια. Φυσικά, το ποσοστό επιτυχίας ήταν σημαντικά αυξημένο σε γυναίκες που είχαν προβεί σε κατάψυξη ωαρίων σε μικρή ηλικία.

Πόσο κοστίζει η κατάψυξη ωαρίων;

Το κόστος εξαρτάται από τη θεραπεία διέγερσης των ωοθηκών οπότε δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι μικρότερο από το κόστος μιας πλήρους εξωσωματικής γονιμοποίησης αφού τα έξοδα αφορούν την ωοληψία και την κατάψυξη.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT