Τι είναι η AMH (αντι-μυλλέριος ορμόνη) και τι σημαίνει για την γονιμότητα μιας γυναίκας;

Η AMH (αντι- μυλλέριος ορμόνη) είναι μια ορμόνη που παράγεται από κύτταρα των ωοθηκών. Ελέγχοντας τα επίπεδά της μπορούμε να εκτιμήσουμε τις ωοθηκικές εφεδρείες άρα και την γονιμότητα της γυναίκας.
Για να γίνει πιο κατανοητό αρκεί να αναφέρουμε ότι τα επίπεδα της ορμόνης AMH μειώνονται φυσιολογικά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 40), ενώ αυξάνονται σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες ή σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Τι σημαίνει εάν έχω μειωμένα επίπεδα AMH;

Χαμηλά επίπεδα ΑΜΗ δείχνουν ότι οι ωοθήκες έχουν μικρό χρόνο σωστής λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες φυσικής σύλληψης. Στην περίπτωση αυτή η γυναίκα θα πρέπει να απευθύνεται σε ειδικό γυναικολόγο αναπαραγωγής.

Τι σημαίνει εάν έχω μειωμένα επίπεδα AMH (αντι-μυλλέριος ορμόνη) πριν την εξωσωματική;

Μια γυναίκα που έχει πολύ μειωμένα επίπεδα AMH (αντι- μυλλέριος ορμόνη), είναι πιθανό να έχει φτωχή ανταπόκριση σε φάρμακα γονιμότητας που χρησιμοποιούνται στην κλασική εξωσωματική. Έτσι, η θεραπεία φυσικού κύκλου ή τροποποιημένου φυσικού κύκλου αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική λύση. Στην εξωσωματική φυσικού κύκλου δεν δίνεται καμία φαρμακευτική αγωγή. Στην εξωσωματική τροποποιημένου φυσικού κύκλου δίνονται οι μικρότερο δυνατές δόσεις φαρμάκων, εάν κριθεί απαραίτητη η διέγερση ωοθηκών. Η αγωγή προσαρμόζεται και εξαρτάται από τα επίπεδα AMH στο αίμα.

Τι σημαίνει εάν έχω υψηλά επίπεδα AMH πριν την εξωσωματική;

Μειώνοντας τις δόσεις των φαρμάκων σε γυναίκες με υψηλή αντι- μυλλέριος ορμόνη, μειώνουμε και την πιθανότητα εμφάνισης Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών που μπορεί να αποτελέσει θανατηφόρα παρενέργεια των υψηλών δόσεων φαρμάκων που δίνονται για τη διέγερση ωοθηκών.

Εάν θέλετε να μάθετε σε ποια κατηγορία γυναικών βρίσκεστε ή θέλετε να προχωρήσετε σε έλεγχος AMH, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα διεξαγόμενη στην Αγγλία, σας παραθέτουμε τι σημαίνουν τα αποτελέσματα της AMH:

Ωοθηκική γονιμότητα Τιμές (TDL)
Ιδανική 40.04 – 67.9 pmol/ l
Ικανοποιητική 21.98 – 40.03 pmol/ l
Χαμηλή 3.08 – 21.97 pmol/ l
Πολύ χαμηλή 0.0 – 3.07 pmol/ l

Εάν ανησυχείς ότι έχεις μειωμένα επίπεδα AMH ή έχεις ήδη κάνει την ανάλογη μέτρηση και είναι χαμηλή, επικοινώνησε μαζί μας για να συζητήσουμε αναλυτικά όλες τις πιθανές λύσεις.

Έλεγχος AMH.

Η ορμόνη AMH μένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια του κύκλου πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η μέτρηση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Αποτελεί δείκτη ωοθηκικής ανταπόκρισης, ενώ χρειάζεται μόνο ένα μικρό δείγμα αίματος για να μετρηθεί.
Για μια πιο ακριβή αξιολόγηση, πρέπει ο έλεγχος της να συνδυάζεται με εκείνο της AFC δηλαδή με τον έλεγχο των αριθμών ωοθυλακίων με άντρο. Αυτό γίνεται με την χρήση διακολπικού, υψηλής τεχνολογίας υπερήχου.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω παραγόντων θα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε με ασφάλεια το πλάνο θεραπείας της κάθε γυναίκας.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT