Ρωτήστε τον γιατρό _

Θα σας απαντήσει ο κ. Μαρινάκης
εντός 24 ωρών

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

Η φυσική προσέγγιση
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Η φυσική μας προσέγγιση στην εξωσωματική γονιμοποίηση σημαίνει λιγότερα φάρμακα, συντομότερης διάρκειας θεραπείας και ελαχιστοποίηση επιπλοκών.

Υψηλά ποσοστά
επιτυχίας

security

Ασφαλέστερες θεραπείες

Καλύτερη ποιότητα
ωαρίων

Εξατομικευμένη θεραπεία

Μαρτυρίες

Μαιευτήρας Ενδοσκοπικός Χειρουργός Γυναικολόγος

European Society of Human Reproduction and Embryology