Υδροσαλπιγγογραφία (HyCoSy)

Υδροσαλπιγγογραφία (HyCoSy) σωστό ή λανθασμένο βήμα για τη διάγνωση υπογονιμότητας (σαλπιγγικού παράγοντα);

Ένας από τους βασικούς λόγους υπογονιμότητας είναι η δυσλειτουργία των σαλπίγγων. Για το λόγο αυτό από τις πρωταρχικές εξετάσεις αιτίας υπογονιμότητας είναι η εξέταση βατότητας των σαλπίγγων. Είναι η Υδροσαλπιγγογραφία (HyCoSy) μια από αυτές;

Κλασικές μέθοδοι διάγνωσης της βατότητας των σαλπίγγων  είναι:

Η Υδροσαλπιγγογραφία (HyCoSy) αποτελεί εδώ και παρά πολύ καιρό μια απλή και οικονομική μέθοδο (παρόμοιο κόστος με την υστεροσαλπιγγογραφία). 

Πως γίνεται;

Μοιάζει πολύ με τη μέθοδο της Υστεροσαλπιγγογραφίας με τη διαφορά στο είδος του σκιαγραφικού υγρού. Στην περίπτωση της υδροσαλπιγγογραφίας (HyCoSy) χρησιμοποιείται ένα πυκνό διάλυμα που θυμίζει αφρό – ή απλά φυσιολογικός ορός – που με ένα μικρό σωληνάκι εγχύεται μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Η απεικόνιση του σκιαγραφικού γίνεται με τον υπέρηχο και όχι με ακτινογραφία. Οπότε με υπερηχογραφική απεικόνιση βλέπουμε αν το σκιαγραφικο διαπερνά ή όχι τις σάλπιγγες. 

Είναι εξίσου καλή διαγνωστική εξέταση όσο και η υστεροσαλπιγγογραφία;

Η πιο έγκυρη διαγνωστική εξέταση για να αποκλείσετε σαλπιγγικό παράγοντα είναι η Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση.

Σε σχέση με την υστεροσαλπιγγογραφία η υδροσαλπιγγογραφία (HyCoSy) παρουσιάζει παρόμοια διαγνωστική αξία αλλά και αυτή υπολείπεται της λαπαροσκόπησης.

 Σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται; 

  • Είναι μια πρώτης γραμμής εξέταση για να αποκλειστεί μη σαλπιγγική βατότητα. 
  • Σε περιπτώσεις αλλεργίας στο σκιαγραφικό που χρησιμοποιείται στην υστεροσαλπιγγογραφία. 

Ποτέ προτείνεται η διαγνωστική λαπαροσκόπηση;

Θέλω να κάνω τις πιο έγκυρες διαγνωστικές εξετάσεις, τι πρέπει να κάνω; 

Επικοινωνείστε με τον ειδικό Dr Μαρινάκη. 

Μετά την πρώτη επαφή με το γιατρό, γίνεται λήψη ιστορικού και περαιτέρω συζήτηση για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Στη συνέχεια ο γιατρός προχωρά σε ενδελεχή υπερηχογραφικό έλεγχο και με βαση των δεδομένων σας θα σας προτείνει έναν εξατομικευμένο διαγνωστικό έλεγχο.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT