Ο Dr Μαρινάκης ακολουθεί αλγόριθμο με τον οποίο καθορίζεται η χρήσιμη δοσολογία φαρμάκου διέγερσης κι όχι μεγάλη περίσσεια δόση.
Εξατομικευμένο πρωτόκολλο

Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF είναι μια τεχνική κατά την οποία ένα ωάριο αφαιρείται από τις ωοθήκες με τη μέθοδο της ωοληψίας και γονιμοποιείται με σπέρμα στο εργαστήριο. Το επιτυχώς γονιμοποιημένο ωάριο δημιουργεί ένα έμβρυο. Στη συνέχεια το έμβρυο μεταφέρεται στη μήτρα (εμβρυομεταφορά) όπου και  εμφυτεύεται .

Γιατί χρησιμοποιούνται φάρμακα διέγερσης στην εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ;

Τα φάρμακα διέγερσης είναι σχεδόν όμοια με τις ορμόνες που εκκρίνει ο οργανισμός για να κάνει μία γυναίκα ωορρηξία στα μέσα του κύκλου. Βέβαια ανάλογα με τη δόση και την δυναμική των ωοθηκών μπορούν να ωριμάσουν περισσότερα του ενός ωαρίων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι ωοθήκες μπορούν να αντιδράσουν ως ένα βαθμό. Για το λόγο αυτό μεγαλύτερες δόσεις δεν θα δώσουν μεγαλύτερο αριθμό ωαρίων. Η περίσσεια δόση φαρμάκων μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Τι συμβαίνει με ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο;

Στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο ο ιατρός Dr Μαρινάκης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η δοσολογία του φαρμάκου διέγερσης. Με αυτό τον τρόπο και η φαρμακευτική αγωγή είναι εξατομικευμένη. Η δοσολογία είναι ακριβώς αυτή που αρμόζει στην γυναίκα χωρίς να χρησιμοποιούμε μεγάλες δόσεις φαρμάκων.

Ποια τα οφέλη του εξατομικευμένου πρωτοκόλλου;

  • Είναι οικονομικό αφού δε χρησιμοποιούνται δόσεις μεγαλύτερες από τις αναγκαίες.
  • Δεν κινδυνεύει η γυναίκα από το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών.
  • Περίσσεια δόσεις φαρμάκων διέγερσης μπορούν να αλλοιώσουν την ποιότητα των ωαρίων καθώς και την δεκτικότητα του ενδομητρίου για την εμφύτευση των εμβρύων.

Αντιμετωπίζουμε θέματα υπογονιμότητας; Τι πρέπει να κάνουμε;

Ο Δρ. Μαρινάκης και η ομάδα του αποτελούν κορυφαία επιλογή για πολλούς λόγους.
Σεβόμενοι απόλυτα τη γυναικεία φύση και το θαύμα της ζωής γίνεται προσπάθεια να βοηθήσουμε γυναίκες που έχουν δυσκολευτεί πολύ ή ακόμη έχουν αποκλείσει την πιθανότητα απόκτησης ενός παιδιού λόγω πολλών αποτυχιών. Η προσπάθεια αυτή γίνεται με βάση διεθνείς μελέτες και πρωτοκόλλων σε συνδυασμό με έναν απόλυτα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

 

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT