Αδενομύωση και εξωσωματική γονιμοποίηση αδενομύωση εξωσωματική

Μπορεί η ύπαρξη αδενομύωσης να εμποδίσει την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ; 

Το περιβάλλον της μήτρας με παρουσία αδενομύωσης σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι ιδανικό για την εμφύτευση των εμβρύων . Υπάρχει και το ενδεχόμενο να γίνει η εμφύτευση αλλά να μην προχωρήσει η εγκυμοσύνη.αδενομύωση εξωσωματική

Και αυτό γιατί η αδενομύωση επιβαρύνει σοβαρά τη λειτουργία της μήτρας. Στις περιπτώσεις που συνυπάρχει και ενδομητρίωση τότε έχουμε και ένα επιπλεόν επιβαρυντικό παράγοντα που αφορά τη λειτουργία των ωοθηκών και την ποιότητα των ωαρίων.αδενομύωση

Υπάρχει τρόπος βελτίωσης των ποσοστών επιτυχίας;

Η παρουσία αδενομύωσης χρήζει ιδιαίτερων χειρισμών για να πετύχει η εξωσωματική γονιμοποίηση . Οι κύριοι άξονες αυτών των χειρισμών βασίζεται στην σωστή προετοιμασία με γνώμονα την ύφεση της νόσου.

Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να είναι μόνο φαρμακευτική ή να συνδυαστεί και με χειρουργική ( λαπαροσκόπηση ) σε περίπτωση παρουσίας ενδομητρίωσης. Η χρονική διάρκεια της εξαρτάται από το ιστορικό και την έκταση της αδενομύωσης. Περιλαμβάνουν φάρμακα που καταστέλουν και συρρικνώνουν την νόσο.

Το πιο σημαντικό βήμα είναι η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου πλάνου – σχήμα προτοκόλλου εξωσωματικής γονιμοποίησης ανάλογα με την έκταση της αδενομύωσης και την ηλικία της γυναίκας.  ΄Ενα πλάνο που συνδιάζει θεραπεία σε πρώτη φάση και ήπια διέγερση σε δεύτερη φάση αποτελεί ένα σχήμα με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας !αδενομύωση εξωσωματική

Πιστεύω ότι οι προσπάθειες εξωσωματικής αποτυγχάνουν λόγο αδενομύωσης.

Τι πρέπει να κάνω ; 

Η παρουσία αδενομύωσης επιβάλει μια  πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Επικοινωνήστε με την ομάδα του Δρ. Μαρινάκη ώστε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχο και συμβουλευτική. O Dr. Μαρινάκης είναι ειδικός ενδοσκοπικός χειρουργός με πιστοποιήσεις στην Υστεροσκοπική και Ανώτατη Λαπαροσκοπική Χειρουργική από το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων.  Διετέλεσε Λέκτορας στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘OVARIAN AGEING AND FERTILITY’ του IMPERIAL COLLEGE, LONDON και κατέχει διεθνούς βαρύτητας επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. αδενομύωση εξωσωματική

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT