Εγκυμοσύνη με Παρένθετη Μητέρα
Παρένθετη μητρότητα

Τι είναι η παρένθετη μητρότητα;

Η παρένθετη μητρότητα είναι μια μορφή θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπου μια γυναίκα (η παρένθετη μητέρα) προσφέρεται να κυοφορήσει για λογαριασμό άλλης γυναίκας ή ζευγαριού και στη συνέχεια να επιστρέψει το μωρό στον προβλεπόμενο γονέα μόλις γεννηθεί.

Η παρένθετη μητρότητα είναι μια περίπλοκη διαδικασία κατά την οποία υπάρχουν σημαντικά βήματα για να διασφαλιστεί ότι και τα δύο μέρη λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις – συμπεριλαμβανομένης της εκτενούς συμβουλευτικής, της ψυχιατρικής αξιολόγησης και της ανεξάρτητης νομικής συμβουλής.

Στην παρένθετη μητρότητα, ένα έμβρυο δημιουργείται χρησιμοποιώντας ένα ωάριο και σπέρμα που παράγονται από τον προβλεπόμενο γονέα και μεταφέρεται στη μήτρα της παρένθετης. Η παρένθετη μητέρα δεν έχει γενετική σχέση με το παιδί.

Επίσης θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα έμβρυο με τη χρήση ωαρίου από ανώνυμη δότρια ακόμη και με σπερματοζωάριο από τράπεζα σπέρματος.

Η παρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, όλες οι πτυχές της παρένθετης μητρότητας ορίζονται σαφώς από το νόμο. Καταρχάς, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στους προβλεπόμενους γονείς να είναι ακόμη και αλλοδαποί – σημαντική πληροφορία για ασθενείς που ταξιδεύουν για θεραπεία γονιμότητας στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Δεύτερον, η δικαστική απόφαση πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα ότι το μωρό που προκύπτει από το πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας είναι των γονέων που προορίζονται – και όχι της παρένθετης μητέρας. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, την ημέρα της γέννησης του μωρού, η κλινική το καταχωρεί στα ονόματα των προβλεπόμενων γονέων και βάσει αυτού, το Γραφείο Μητρώου παρέχει το πιστοποιητικό γέννησης του μωρού. Η δικαστική απόφαση λέει επίσης ότι η παρένθετη μητέρα δεν έχει νόμιμα δικαιώματα στο μωρό των γονέων που προορίζονται.

Επιθυμούμε να αποκτήσουμε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας.

Επικοινωνήστε με τον Dr Μαρινάκη. Ο γιατρός  θα σας εξηγήσει τα βήματα της διαδικασίας με σκοπό για μια επιτυχημένη εξωσωματική μια ασφαλή εγκυμοσύνη και ένα υγιές μωρό . Ο Dr Μαρινάκης και η ομάδα του εργάζονται με γνώμονα την ασφάλεια και το δικαίωμα όλων των γυναικών στη μητρότητα. 

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT