Ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα)
Ανάλυση σπέρματος

Τι είναι η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (σπερμοδιάγραμμα) 

Η ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) είναι μια αρκετά απλή, μη επεμβατική εξέταση κατά την οποία ένα δείγμα σπέρματος, που συνήθως παράγεται μέσω αυνανισμού, εξετάζεται κάτω από ένα μικροσκόπιο υψηλής ισχύος για να προσδιοριστεί η ποσότητα και η ποιότητα του σπέρματος.

Ποιοι είναι οι παράμετροι που εξετάζονται στην ανάλυση σπέρματος;

  • Συγκέντρωση σπέρματος (ποσότητα)

Η συγκέντρωση σπέρματος προσδιορίζεται με τον υπολογισμό του αριθμού των σπερματοζωαρίων ανά χιλιοστόλιτρο σπέρματος. Μια κανονική συγκέντρωση σπέρματος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι τουλάχιστον 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά mL.

Γιατί είναι σημαντική η συγκέντρωση του σπέρματος για την ανδρική γονιμότητα; 

Λιγότερο από το 1% του σπέρματος φτάνει στο ωάριο. Και αυτό γιατί το  σπερματοζωάριο συναντά πολλά εμπόδια στο δρόμο του προς το ωάριο: την οξύτητα του κόλπου, την βλέννα του τραχήλου της μήτρας  (η οποία μπορεί είτε να βοηθήσει είτε να εμποδίσει το ταξίδι του σπέρματος προς το ωάριο) και την πιθανότητα να κολλήσουν κάπου στο αναπαραγωγικό σύστημα – όπως σε μια δυσλειτουργική σάλπιγγα. 

  • Κινητικότητα σπέρματος (κίνηση)

Η κινητικότητα του σπέρματος αναφέρεται στον τρόπο κίνησης των σπερματοζωαρίων. Τα σπερματοζωάρια προωθούνται προς τα εμπρός από τα μαστίγια της ουράς τους. Η κίνηση των σπερματοζωαρίων καθορίζει στο να φτάσουν και  να διεισδύσουν στο ωάριο για να το γονιμοποιήσουν.

Ο ιδανικός τρόπος κίνησης είναι σε ευθείες γραμμές ή σε μεγάλους  σαρωτικούς κύκλους. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τουλάχιστον το 40% του  σπέρματος θα πρέπει να έχει μια φυσιολογική κινητικότητα.

  • Μορφολογία σπέρματος (σχήμα, μέγεθος και δομή)

Το σπερματοζωάριο αποτελείται από: 

  • την  ουρά (που το βοηθά να «κολυμπήσει» προς το ωάριο) 
  • ένα ενδιάμεσο κομμάτι (περιέχει μιτοχόνδρια για να τροφοδοτήσει την κίνηση του) 
  • το κεφάλι, (περιέχει τον πυρήνα όπου αποθηκεύεται γενετικό υλικό) 
  • το ακροσωμικό κυστίδιο (περιέχει ένζυμα που βοηθούν το σπέρμα να διεισδύσει στο ωάριο)

Εάν ένα σπερματοζωάριο είναι παραμορφωμένο – έχει πολλές κεφαλές ή ουρές, ή είναι χωρίς κεφάλι ή ουρά, ή έχει ακατάλληλα σχηματισμένα τμήματα ή είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό – τότε έχει δυσκολία να κινηθεί προς το ωάριο και να το γονιμοποιήσει. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ ένα σπερμοδιάγραμμα είναι φυσιολογικό αν τουλάχιστον το 4% των σπερματοζωαρίων έχει φυσιολογική μορφολογία.

Παράγοντες σπέρματος

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που εξετάζονται στην ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) είναι το pH και ο όγκος του σπέρματος. 

Φυσιολογικό pH είναι μεγαλύτερο από 7.2 και ο όγκος περισσότερο από 1.5 ml.

Ανωμαλία στο pH του σπέρματος μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα όπως απόφραξη ή μόλυνση.  Συνήθως, ένας χαμηλός όγκος σπέρματος από μόνος του δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά την ανδρική γονιμότητα, αλλά μπορεί να υποδηλώνει απόφραξη σε έναν ή περισσότερους πόρους/αδένα του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος

Παρουσιάζουμε σαν ζευγάρι πρόβλημα υπογονιμότητας με μη φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Τι πρέπει να κάνουμε;

θα πρέπει να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος της ανδρικής υπογονιμότητας με περαιτέρω εξετάσεις (οξειδωτικό στρες, κατακερματισμός DNA σπέρματος, FISH σπέρματος) αναλόγως το ιστορικό, επιπλέον από την ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα). Ο Dr Μαρινάκης θα σας κατευθύνει στον έλεγχο αυτό και θα σας δώσει λύσεις με θεραπευτικά πρωτόκολλα με στόχο την επίτευξη εγκυμοσύνης.

 

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT