Κατάψυξη σπέρματος για χρήση σε μελλοντική εξωσωματική γονιμοποίηση
Κατάψυξη σπέρματος

Σε ποιους απευθύνεται η κατάψυξη σπέρματος;

Η κατάψυξη σπέρματος αφορά κυρίως άντρες που θέλουν να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους για τους παρακάτω λόγους:

  • Στις περιπτώσεις που υπάρχει νόσος σε εξέλιξη που μπορεί η ίδια ή η θεραπεία της να επηρεάσει αρνητικά το σπέρμα
  • Αν πρόκειται να γίνει θεραπεία η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και μόνιμα το σπέρμα (όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία)
  • Αν οι παράμετροι αριθμός και ποιότητα σπέρματος χειροτερεύουν με το χρόνο
  • Αν δυσκολεύεστε να δώσετε σπέρμα για γονιμοποίηση την ημέρα της ωοληψίας

Πως γίνεται η κατάψυξη σπέρματος;

Είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Χρειάζεται να προηγηθούν κάποιες εξετάσεις αίματος και στη συνέχεια μια αποχή 2-5 ημερών πριν δοθεί το δείγμα. Στη συνέχεια το δείγμα καταψύχεται.  Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην κατάψυξη ωαρίων, χρησιμοποιείται η τεχνική της ταχείας κρυοσυντήρησης. Η απόψυξη γίνεται όποτε το αποφασίσει ο δότης.

Πόσο επιτυχημένη είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση με τη χρήση σπέρματος από κατάψυξη;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση με τη χρήση κατεψυγμένου σπέρματος είναι το ίδιο επιτυχημένη όσο και με φρέσκο σπέρμα.

Αν αποτύχει η εξωσωματική γονιμοποίση και δεν υπάρχει διαθέσιμο σπέρμα, τι μπορεί να γίνει;

Το κατεψυγμένο σπέρμα δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί όλο σε μια προσπάθεια γονιμοποίησης. Συντηρείτε σε πολλαπλά φιαλίδια για περισσότερες από μία προσπάθειες.

Η κατάψυξη σπέρματος μπορεί να βλάψει τον αριθμό και την ποιότητα του σπέρματος;

Η απόψυξη του σπέρματος μπορεί να καταστρέψει κάποια σπερματοζωάρια όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία. Το ποσοστό επιβίωσης του κατεψυγμένου σπέρματος είναι αρκετά υψηλό.

Μπορεί να γίνει μικρογονιμοποίηση με κατεψυγένο σπέρμα;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κλασική IVF αλλά και μικρογονιμοποίηση ICSI.

Ενδιαφέρομαι να προχωρήσω σε κατάψυξη σπέρματος. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνείστε μαζί μας. Ο Dr  Μαρινάκης θα αξιολογήσει την περίπτωση σας και θα σας δώσει ένα εξατομικευμένο πλάνο με σκοπό την επιτυχία. Το εργαστήριο της μονάδας μας είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και ακολουθεί με μαγάλη εμπερεια τεχνικές κατάψυξης σπέρματος. Η κορυφαία ομάδα εμβρυολόγων μας εκτελούν τις απαραίτητες μεθόδους με σκοπό την ποιοτικότερη δημιουργία εμβρύων πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT