Δωρεά Ωαρίων
Δωρεά Ωαρίων

Τι είναι το πρόγραμμα  ΄Δωρεά Ωαρίων΄

Η Δωρεά Ωαρίων είναι ένα είδος θεραπείας υπογονιμότητας κατά την οποία τα ωάρια από  νέα υγιή γυναίκα χρησιμοποιούνται για τη γονιμοποίηση και τη δημιουργία εμβρύων.

Σε ποιους απευθύνεται; 

  • Σε γυναίκες με ωοθηκική ανεπάρκεια ή πρόωρη γήρανση ωοθηκών 
  • Γυναίκες με διαγνωσμένη χρωμοσωμική ανωμαλία μη συμβατή με την παραγωγή φυσιολογικών ωαρίων 
  • Μη λειτουργικές ωοθήκες λόγω προηγηθείσας ακτινοθεραπείας 
  • Ιστορικό αφαίρεσης ωοθηκών 
  • Επιβεβαιωμένη παραγωγή ανώμαλων ωαρίων μαζί με σοβαρό ιστορικό αποτυχημένων εξωσωματικών 

Σε ποια περιστατικά προτείνουμε τη Δωρεά Ωαρίων; 

Το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων  έρχεται στο προσκήνιο μόνο όταν  έχει εξαντληθεί κάθε θεραπευτική λύση. 

Αυτό γιατί περίπου το ένα τρίτο των γυναικών που έρχονται σε εμάς στις οποίες τους έχει προταθεί η δωρεά ωαρίων ως μοναδική λύση έχουν καταφέρει με τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε να μείνουν έγκυες. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό έχει επιτευχθεί ακόμη και με φυσική σύλληψη 

Πως γίνεται η επιλογή της δότριας;

Η διαδικασία είναι τελείως ανώνυμη τόσο από την πλευρά της δότριας όσο και από την πλευρά της λήπτριας. Η επιλογή γίνεται  με γνώμονα τα χαρακτηριστικά  που μας έχει περιγράψει ότι επιθυμεί το ζευγάρι.

Ποιά  είναι τα ποσοστά  επιτυχίας μας; 

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι αρκετά υψηλά. Σε γενικές γραμμές στις 10  γυναίκες οι 8 θα μείνουν έγκυες με την πρώτη εμβρυομεταφορά. Η μια στη δεύτερη εμβρυομεταφορά φτάνοντας έτσι σε ένα ποσοστό κοντά στο 90%. Βέβαια όλα αυτά με τη προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί ενδελεχής ιατρικός και γυναικολογικός έλεγχος σύμφωνα με το πρωτόκολλο του  Dr Μαρινάκη  και διαθεσιμότητα  ικανοποιητικού αριθμού ωαρίων.

Ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο για να έχουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Άριστη επιλογή δότριας 

Βελτιστοποίηση δεκτικότητας του ενδομητρίου

Εφαρμογή τεχνικής  ICSI μικρογονιμοποίησης και τεχνικής Time Lapse σε όλους του κύκλους δώρησης 

Διαθεσιμότητα ικανοποιητικού αριθμού ωαρίων 

Εφαρμογή κυρίως φρέσκων κύκλων δώρησης 

Θα χρειαστεί να πάρω φάρμακα; 

Η χορήγηση φαρμάκων γίνεται μόνο για να φτιάξει ο κύκλος ώστε  να επιτευχθεί μια λειτουργικότητα και ένα επιθυμητό πάχος στο ενδομήτριο για να δεχθεί το έμβρυο. Τα φάρμακα αυτά είναι σε μορφή χαπιών και  η θεραπεία διαρκεί περίπου 14 ημέρες. 

Ενέσιμα φάρμακα διέγερσης δε χορηγούνται. Η φάση της διέγερσης αφορά τη θεραπεία της δότριας. 

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα δωρεάς με την καθοδήγηση του Dr Μαρινάκη. Τι πρέπει να κάνω ; 

Επικοινωνείστε μαζί μας . Ο Dr Μαρινάκης θα σας εξηγήσει αναλυτικά το πρόγραμμα. Παράλληλα θα ελέγξει όλο το ιστορικό σας για να βεβαιωθεί ότι όντως χρήζετε να μπείτε στο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων. 

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT