Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην κατάψυξη ωαρίων, χρησιμοποιείται η τεχνική της ταχείας κρυοσυντήρησης. Αφορά κυρίως άντρες που θέλουν να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους πριν από μια θεραπεία ενάντια του καρκίνου ή σε περιπτώσεις που ο άντρας βρίσκεται μακριά από τη σύντροφό του. Επιπλέον, προτείνετε σε άντρες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην παραγωγή δείγματος σε προγραμματισμένο χρόνο πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση.
Η κατάψυξη σπέρματος είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Χρειάζεται να προηγηθούν κάποιες εξετάσεις αίματος και στη συνέχεια μια αποχή 2-5 ημερών πριν δοθεί το δείγμα. Στη συνέχεια το δείγμα καταψύχεται και γίνεται απόψυξη όποτε το αποφασίσει ο δότης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ποσοστό επιβίωσης των σπερματοζωαρίων είναι αρκετά υψηλό μετά την απόψυξη.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT