Ο Dr. Μαρινάκης και οι συνεργάτες του έχουν ως στόχο τη σωστή διερεύνηση και διάγνωση αιτιών υπογονιμότητας και την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών φιλικές προς τη μέλλουσα μητέρα.

Οι συνεργάτες του Dr. Μαρινάκη αποτελούνται από διακεκριμένους ιατρούς συγγενών ειδικοτήτων (ενδοκρινολόγο αναπαραγωγής, ανδρολόγο – ουρολόγο, αιματολόγο, κτλ) και από διαπιστευμένα διαγνωστικά εργαστήρια (εξειδικευμένο εργαστήριο Μικροβιολογίας & ειδικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας).

Ο Dr. Μαρινάκης συνεργάζεται με το  Institute of Life ΙΑΣΩ  (Αθηνών), την πλέον σύγχρονη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης πλαισιωμένη από μια διακεκριμένη ομάδα εμβρυολόγων με εργαστηριακό εξοπλισμό διεθνών προδιαγραφών.

Στόχος μας η επιτυχία

Η επιτυχία μας στηρίζεται σε φιλικές για τη γυναίκα θεραπείες με στόχο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τα ποσοτικά.

×COOKIE POLICY

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies are files that are stored in your browser and are used for basic browsing functionality and personalizing the user experience. By continuing to use our website, you accept the use of cookies.

 ✓  I ACCEPT